Strona Główna


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, będąca w posiadaniu jednostek administracji publicznej, która podlega udostępnieniu na zasadach i w tyrbie określonym w Ustawie Sejmu RP z dnia 6 września 2001. Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Podstawy prawne tworzenia Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuk w Szczeciniei:

  • Ustawa Sejmu RP z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007. (Dz.U.Nr 10.68)
  • Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 389/06 w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów informacyjnych.

 

Dostęp do informacji nieumieszczonej w BIP

Zgodnie z Artykułem 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej:
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek pisemny można złożyć w biurze Muzeum przy ul. Niemierzyńskiej 18A, 71-441 Szczecin, faksem pod numerem (091) 42 30 111 oraz pocztą elektroniczną pod adresem:   biuro@muzeumtechniki.eu.

Wniosek ustny można złożyć w biurze Muzeum przy ul. Niemierzyńskiej 18A, 71-441 Szczecin, lub pod numerem telefonu (091) 45 99 201.

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2008/09/11, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2024/03/26 11:57:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2024/03/26 11:57:01 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/04 08:55:39 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/04 08:50:54 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/23 10:46:24 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/23 10:38:00 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/23 10:33:53 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/21 10:46:21 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/07/17 10:37:59 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/04/08 11:57:55 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/09/11 11:31:08 nowa pozycja