Przedmiot działalności


     Muzeum jest instytucją kultury, której celem jest trwała ochrona zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej. 2. Do zakresu statutowej działalności Muzeum należy:

1)      gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską,
2)      gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki związanych z historią miasta i regionu,
3)      katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
4)      udostępnianie zgromadzonych zbiorów,
5)      stworzenie ekspozycji stałej Muzeum,
6)      działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza,
7)      przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
8)      zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów,
9)      użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) upowszechnianie kultury i sztuki,
11) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami w zakresie dotyczącym działalności statutowej,
12) podejmowanie zadań badawczychw zakresie swojej kompetencji,
13) organizacja lub współ organizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności,
14) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

     Muzeum może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą w zakresie działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej, a także wynajmu i dzierżawy własnych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności statutowej.


Załączniki:

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2009/07/21, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2015/10/08 09:00:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2015/10/08 09:00:25 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/21 11:49:47 nowa pozycja