Majątek

Majątek Muzeum 2015


Lp. Opis majątku trwałego wg KRST Stan na dzień Jedn.    miary Ilość Wartość    początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość      netto %     zużycie
A: 31.12.2014 r.
B: 31.12.2015 r.
1. grunty A szt. 3 1 162 647   1 162 647 0,00
B szt. 3 1 162 647   1 162 647 0,00
2. budynki i lokale  A szt. 8 11 344 818 926 952 10 417 866 8,17
B szt. 8 11 344 818 1 208 592 10 136 226 10,65
3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej A szt.       0  
B szt.       0  
4. kotły i maszyny energetyczne A szt.       0  
B szt.       0  
5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania A szt. 37 299 001 246 000 53 001 82,27
B szt. 39 530 756 311 343 219 413 58,66
6. specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty A szt. 1 1 950 614 1 336 31,49
B szt. 1 1 950 887 1 063 45,49
7. urządzenia techniczne A szt. 49 194 564 95 521 99 043 49,09
B szt. 46 208 574 111 839 96 735 53,62
8. środki transportu A szt. 2 278 203 17 233 260 970 6,19
B szt. 2 278 203 163 894 114 309 58,91
9. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie A szt. 40 903 620 793 334 110 286 87,80
B szt. 43 939 976 866 277 73 699 92,16
  Razem A x   14 184 803 2 079 654 12 105 149  
    B x   14 466 924 2 662 832 11 804 092  

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2018/08/01, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2018/08/01 11:55:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2018/08/01 11:55:50 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2018/08/01 11:53:25 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2018/08/01 11:29:01 nowa pozycja