Majątek

Majątek Muzeum 2011


 

Środki trwałe (w PLN)

Lp.

Opis majatku trwałego wg KRST

Stan na

Jedn.
miary

Ilość

Wartość
początkowa

Dotychczas.
umorzenie

Wartość
netto

%
zużycie

A: 31.12.10r.

B: 31.12.11r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

grunty

A

szt.

2

242 672

 

242 672

0

B

szt.

3

1 162 647

 

1 162 647

0

2.

budynki i lokale

A

szt.

7

676 663

59 744

616 919

9

B

szt.

13

14 519 368

85 487

14 433 881

1

3.

obiekty inżynierii lądowej i wodnej

A

szt.

 

 

 

 

 

B

szt.

6

2718265

 

2 718 265

0

4.

kotły i maszyny energetyczne

A

szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

A

szt.

16

152 665

42 708

109 957

28

B

szt.

30

212 736

89 538

123 198

42

6.

specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

A

szt.

 

 

 

 

 

B

szt.

 

 

 

 

 

7.

urządzenia
techniczne

A

szt.

9

91 032

11 021

80 011

12

B

szt.

41

328 678

45 679

282 999

14

8.

środki transportu

A

szt.

1

85 400

 

85 400

0

B

szt.

1

85 400

11 956

73 444

14

9.

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

A

szt.

 

1 994 001

29 672

1 964 329

1

B

szt.

42

1 247 479

490 214

757 265

39

10.

Razem

A

x

 

3 242 433

143 145

3 099 288

4

B

x

 

20 274 573

722 874

19 551 699

110


udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2015/03/06, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2015/10/08 14:14:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2015/10/08 14:14:11 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 08:52:15 nowa pozycja