Majątek

Majątek Muzeum 2016


Lp. Opis majątku trwałego wg KRST Stan na dzień Jedn. miary Ilość Wartość    początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość  netto %     zużycie
A: 31.12.2015r.
B: 31.12.2016 r.
1. grunty A szt. 3 1 162 647   1 162 647 0,00
B szt. 3 1 162 647   1 162 647 0,00
2. budynki i lokale  A szt. 8 11 344 818 1 208 592 10 136 226 10,65
B szt. 8 11 344 818 1 490 232 9 854 586 13,14
3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej A szt.       0  
B szt.       0  
4. kotły i maszyny energetyczne A szt.       0  
B szt.       0  
5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania A szt. 39 530 756 311 343 219 413 58,66
B szt. 46 530 432 388 234 142 198 73,19
6. specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty A szt. 1 1 950 887 1 063 45,49
B szt. 1 1 950 1 161 789 59,54
7. urządzenia techniczne A szt. 46 208 574 111 839 96 735 53,62
B szt. 49 213 196 129 315 83 881 60,66
8. środki transportu A szt. 2 278 203 163 894 114 309 58,91
B szt. 2 278 203 210 555 67 648 75,68
9. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie A szt. 43 939 976 866 277 73 699 92,16
B szt. 43 944 576 883 043 61 533 93,49
  Razem A x   14 466 924 2 662 832 11 804 092 18,41
    B x   14 475 822 3 102 540 11 373 282 21,43

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2018/08/01, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2018/08/01 12:04:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2018/08/01 12:04:56 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2018/08/01 12:03:13 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2018/08/01 12:02:26 nowa pozycja