Majątek

Majątek Muzeum 2012


 

Środki trwałe (w PLN)

 

Lp.

Opis majątku trwałego wg KRST

Stan na dzień

Jedn.    miary

Ilość

Wartość    początkowa

Dotychczasowe umorzenie

Wartość      netto

%     zużycie

A: 31.12.2011 r.

B: 31.12.2012 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

grunty

A

szt.

3

1 162 647

 

1 162 647

0,00

B

szt.

3

1 162 647

 

1 162 647

0,00

2.

budynki i lokale

A

szt.

13

14 519 368

85 487

14 433 881

0,59

B

szt.

8

11 284 688

364 611

10 920 077

3,23

3.

obiekty inżynierii                   lądowej i wodnej

A

szt.

6

2 718 265

 

2 718 265

0,00

B

szt.

 

 

 

 

 

4.

kotły i maszyny energetyczne

A

szt.

 

 

 

 

 

B

szt.

 

 

 

 

 

5.

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

A

szt.

30

212 736

89 538

123 198

42,09

B

szt.

32

279 281

144 342

134 939

51,68

6.

specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

A

szt.

 

 

 

 

 

B

szt.

1

1 950

68

1 882

3,49

7.

urządzenia techniczne

A

szt.

41

328 678

45 679

282 999

13,90

B

szt.

44

191 588

64 573

127 015

33,70

8.

środki transportu

A

szt.

1

85 400

11 956

73 444

14,00

B

szt.

2

278 203

23 912

254 291

8,60

9.

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

A

szt.

42

1 247 479

490 214

757 265

39,30

B

szt.

40

895 448

653 500

241 948

72,98

 

Razem

A

x

 

20 274 573

722 874

19 551 699

3,57

 

 

B

x

 

14 093 805

1 251 006

12 842 799

8,88


udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2015/03/06, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2015/10/08 10:52:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2015/10/08 10:52:31 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 08:52:48 nowa pozycja