Majątek

Majątek Muzeum 2014


 

Środki trwałe

           

w PLN

Lp.

Opis majątku trwałego wg KRST

Stan na dzień

Jedn.    miary

Ilość

Wartość    początkowa

Dotychczasowe umorzenie

Wartość      netto

%     zużycie

A: 31.12.2013 r.

B: 31.12.2014 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

grunty

A

szt.

3

1 162 647

 

1 162 647

0,00

B

szt.

3

1 162 647

 

1 162 647

0,00

2.

budynki i lokale

A

szt.

8

11 344 818

645 406

10 699 412

5,69

B

szt.

8

11 344 818

926 952

10 417 866

8,17

3.

obiekty inżynierii                   lądowej i wodnej

A

szt.

 

 

 

0

 

B

szt.

 

 

 

0

 

4.

kotły i maszyny energetyczne

A

szt.

 

 

 

0

 

B

szt.

 

 

 

0

 

5.

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

A

szt.

37

295 460

193 858

101 602

65,61

B

szt.

39

299 001

246 000

53 001

82,27

6.

specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

A

szt.

1

1 950

341

1 609

17,49

B

szt.

1

1 950

614

1 336

31,49

7.

urządzenia techniczne

A

szt.

49

197 265

80 010

117 255

40,56

B

szt.

46

194 564

95 521

99 043

49,09

8.

środki transportu

A

szt.

2

278 203

70 573

207 630

25,37

B

szt.

2

278 203

117 233

160 970

42,14

9.

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

A

szt.

40

903 620

722 528

181 092

79,96

B

szt.

43

906 306

793 334

112 972

87,53

 

Razem

A

x

 

14 183 963

1 712 716

12 471 247

 

 

 

B

x

 

14 187 489

2 179 654

12 007 835

 


udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2015/03/06, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2015/10/08 11:19:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2015/10/08 11:19:30 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 08:54:03 nowa pozycja