Majątek

Majątek Muzeum 2010


 

Środki trwałe     ( w PLN)  
Lp. Opis majatku trwałego wg KRST Stan na      A: 30.06.09 r.  B; 31.12.10r. Jedn.    miary Ilość Wartość początkowa Dotychczas. umorzenie Wartość     netto %       zużycie
                 
1. grunty A szt. 2 242672   242672 0
B szt. 2 242672   242672 0
2. budynki i budowle A szt. 7 676663 37340 639323 6
B szt. 7 676663 59744 616919 9
3. obiekty inżynierii lądowej       i wodnej A szt.          
B szt.          
4. kotły i maszyny energetyczne A szt.          
B szt.          
5. maszyny, urządzenia                  i aparaty ogólnego zastosowania A szt. 15 77437 41528 35009 54
B szt. 16 152665 42708 109957 28
6. specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty A szt.          
B szt.          
7. urządzenia techniczne A szt.          
B szt. 9 91032 11021 80011 12
8. środki transportu A szt.          
B szt. 1 85400   85400  
9. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie A szt.   1447070 19611 1427459 1
B szt.   1994001 29672 1964329 1
10. Razem A x   2443842 98479 2344463 x
B x   3157033 143145 3099288 x

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2015/03/06, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2015/10/08 10:04:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2015/10/08 10:04:51 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 10:04:10 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 10:03:01 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 08:51:39 nowa pozycja