Majątek

Majątek Muzeum 2017


Lp. Opis majątku trwałego wg KRST Stan na dzień Jedn. miary Ilość Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto %     zużycie
A: 31.12.2016 r.
B: 31.12.2017 r.
1. grunty A szt. 3 1 162 647   1 162 647 0,00
B szt. 3 1 162 647   1 162 647 0,00
2. budynki i lokale  A szt. 8 11 344 818 1 490 232 9 854 586 13,14
B szt. 8 11 344 818 1 771 872 9 572 946 15,62
3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej A szt.       0  
B szt.       0  
4. kotły i maszyny energetyczne A szt.       0  
B szt.       0  
5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania A szt. 46 530 432 388 234 142 198 73,19
B szt. 47 532 529 462 607 69 922 86,87
6. specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty A szt. 1 1 950 1 161 789 59,54
B szt. 1 1 950 1 434 516 73,54
7. urządzenia techniczne A szt. 49 213 196 129 315 83 881 60,66
B szt. 49 213 196 150 316 62 880 70,51
8. środki transportu A szt. 2 278 203 210 555 67 648 75,68
B szt. 3 327 910 260 115 67 795 79,33
9. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie A szt. 43 944 576 883 043 61 533 93,49
B szt. 46 944 576 894 529 50 047 94,70
  Razem A x   14 475 822 3 102 540 11 373 282 21,43
    B x   14 527 626 3 540 873 10 986 753 24,37

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2018/08/01, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2018/08/01 12:08:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2018/08/01 12:08:35 nowa pozycja