Majątek

Majątek Muzeum 2013


 

Środki trwałe

           

w PLN

Lp.

Opis majątku trwałego wg KRST

Stan na dzień

Jedn.    miary

Ilość

Wartość    początkowa

Dotychczasowe umorzenie

Wartość      netto

%     zużycie

A: 31.12.2012 r.

B: 31.12.2013 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

grunty

A

szt.

3

1 162 647

 

1 162 647

0,00

B

szt.

3

1 162 647

 

1 162 647

0,00

2.

budynki i lokale

A

szt.

8

11 284 688

364 611

10 920 077

3,23

B

szt.

8

11 344 818

645 406

10 699 412

5,69

3.

obiekty inżynierii                   lądowej i wodnej

A

szt.

 

 

 

0

 

B

szt.

 

 

 

0

 

4.

kotły i maszyny energetyczne

A

szt.

 

 

 

0

 

B

szt.

 

 

 

0

 

5.

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

A

szt.

32

279 281

144 342

134 939

51,68

B

szt.

37

295 460

193 858

101 602

65,61

6.

specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

A

szt.

1

1 950

68

1 882

3,49

B

szt.

1

1 950

341

1 609

17,50

7.

urządzenia techniczne

A

szt.

44

191 588

64 573

127 015

33,70

B

szt.

49

197 265

80 010

117 255

40,56

8.

środki transportu

A

szt.

2

278 203

23 912

254 291

8,60

B

szt.

2

278 204

70 573

207 631

25,37

9.

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

A

szt.

40

895 448

653 500

241 948

72,98

B

szt.

48

903 620

722 528

181 092

79,96

 

Razem

A

x

 

14 093 805

1 251 006

12 842 799

 

 

 

B

x

 

14 183 964

1 712 716

12 471 248

 


udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2015/03/06, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2015/10/08 11:17:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2015/10/08 11:17:49 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 08:53:19 nowa pozycja