Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe dla zaprojektowania graficznego, oprogramowania oraz wdrożenia aplikacji mobilnej przewodnika muzealnego


Szczecin, dnia 2014.05.12

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie oraz wdrożenie aplikacji mobilnej – przewodnika muzealnego przeznaczonego jest dla odbiorców zainteresowanych motoryzacją i komunikacją oraz zbiorami Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

ul. Niemierzyńska 18A

71– 441 Szczecin

Tel./Fax: (91) 4 23 01 11

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA:
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm), w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zasadę konkurencyjności oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U z 2013, poz. 885 ze zm.),
 3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 100.000 zł brutto (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych)

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem jest zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie oraz wdrożenie aplikacji mobilnej – przewodnika muzealnego przeznaczonego dla odbiorców zainteresowanych motoryzacją i komunikacją oraz zbiorami Muzeum Techniki i Komunikacji– Zajezdnia Sztukiw Szczecinie, zwanej też dalej Instytucjąlub Muzeum. Aplikacja przedstawia informacje o wybranych obiektach z kolekcji Muzeum ( 28 szt.) oraz podstawowe informacje o samej Instytucji i projekcie,w ramach którego jest realizowany.
 2. Projekt aplikacji winien, przy minimalnych poprawkach graficznych
  i programistycznych pozwalać Zamawiającemu dodawać/zmieniać/usuwaćpublikowane w niej treści.
 3. Aplikacja publikuje dane w trzech językach - po polsku, angielsku i niemiecku. Wersja językowa wyświetlana jest w zależności od domyślnego języka ustawionego na urządzeniu. W przypadku, gdy użytkownik ma ustawiony język inny niż polski, angielski czy niemiecki, automatycznie uruchamiana jest wersja anglojęzyczna.
 4. Aplikacja publikowana jest za pośrednictwem App Store oraz Google Play z konta Muzeum i lokalizowana w językach polskim, angielskim, niemieckim (opisy i screenshoty).
 5. Projekt graficzny musi być wykonany w oparciu o:
  1. wiodący motyw graficzny uzgodniony z Zamawiającym,
  2. architekturę informacji aplikacji mobilnej (załącznik B - architektura informacji aplikacji do zapytania ofertowego).
 6. Część programistyczna aplikacji musi spełniać parametry:
  1. funkcjonalne określone w architekturze informacji (załączniku B) oraz w dokumentacji funkcjonalnej,
  2. techniczne określone w wytycznych technicznych (załącznik A).
 7. Wdrożenie ma obejmować dostarczenie materiałów wyspecyfikowanych w wytycznych technicznych zawartych w załączniku nr A, tj.:
  1. opisu technicznego wybranego rozwiązania,
  2. kod źródłowy - kompletny wraz z innymi bibliotekami,
  3. dokumentacja kodu,
  4. instrukcja kompilacji,
  5. skompilowane aplikacje, gotowe do instalacji.


załącznik A  

Wytyczne techniczne:

 1. Platformy, na których będzie dostępna aplikacja:
  1. z systemem iOS 5 lub wyższym,
  2. telefony z systemem Android w wersji 4.2 lub wyższym.
 2. Sposoby dystrybucji aplikacji:
  1. Sklep App Store,
  2. Sklep Google Play,
  3. Urządzenia mobilne (tablet z wgranym kompletnym oprogramowaniem)wypożyczany w muzeum).
 3. Aplikacja będzie obsługiwała 3 wersje językowe – polską, angielską i niemiecką.
  • Dla polskiej wersji językowej sytemu operacyjnego telefonu zostanie uruchomiona wersja językowa polska.
  • Dla niemieckiej wersji językowej sytemu operacyjnego telefonu zostanie uruchomiona wersja językowa niemiecka.
  • Każda inna wersja językowa sytemu operacyjnego telefonu uruchomi angielską wersję językową.
 4. Aplikacja będzie posiadała treści dynamicznie pobierane z udostępnionego źródła danych.
 5. Aplikacja zostanie umieszczona w App Store oraz Google Play wypełniona startową treścią
 6. Aplikacja zostanie przetestowana i będzie działała poprawnie na systemie – iOS  oraz na systemie – Android.
 7. Wgranie aplikacji do sklepów na konta developerskie Muzeum i  do urządzeń mobilnych (udostępnianych zwiedzającym  muzeum) jest po stronie Wykonawcy.
 8. Zamawiający skompiluje aplikacje z pomocą Wykonawcy i z wykorzystaniem certyfikatów przygotowanych przez Zamawiającego.
 9. Dokumenty i kody,które mają być dostarczone przez Wykonawcę jako Przedmiot Zamówienia:
  1. Opis techniczny wybranego rozwiązania, w tym dokładne wersje programów,.
  2. Kod źródłowy - kompletny wraz z innymi bibliotekami,
  3. Dokumentacja kodu,
  4. Instrukcja kompilacji,
  5. Skompilowane aplikacje, gotowe do instalacji,
  6. Opisy i grafiki konieczne do wgrania aplikacji do sklepów AppStore i Play.
 10. Materiały video zostaną osadzone w zewnętrznym serwisie streamującym.
 11. Aplikacja w momencie jej publikacji w sklepach jw. ma załadowany startowy zestaw danych.
 12. Dźwięki będą wgrane do aplikacji lub pobierane z serwera z dostępem strumieniowym.
 13. Wyszukiwarka działająca wewnątrz aplikacji w trybie offline, oparta na chmurze tagów słownik do doprecyzowania.
 14. Możliwość wzajemnego linkowania aplikacji w wersji i dla dorosłych i dzieci.
 15. Korelacja z portalami społecznościowymi: Facebook, instagram i twitter.
 16. Implementacja statystyk serwisu Flurry jest po stronie Wykonawcy.

Załącznik B

Architektura informacji aplikacji (struktura aplikacji)

 

1. Wybór wersji językowej:

 1. Polska,
 2. Angielska,
 3. Niemiecka.

 

2. Wybór wersji:

 1. Dorosły,
 2. dziecko (linkowanie do strony App Store oraz Google Play,gdzieskąd możliwe jest pobranie modułu gier dla dzieci).

 

3. Widok informacyjny:

Widok z informacjami prezentuje:

 1. podstawowe informacje o Muzeum,(godziny otwarcia, adres, mapkę, bilety, etc.),
 2. prośbę o ocenę w App Store,
 3. listę osób pracujących przy projekcie,
 4. historię siedziby Muzeum - zajezdni (film ok.10s – na bazie zdjęć),
 5. link do podstrony Mmuzeum z partnerami.

 

4. Llista obiektów

              - wizytówka obiektu:

 1. fragment filmu fabularnego z wybranym pojazdem (plik video),
 2.  film nakręcony współcześnie z aktorem występującym w owym filmie (plik video),
 3. film archiwalny (Polskie Kroniki Filmowe) plik video,
 4. film nakręcony współcześnie z kierowcą rajdowym, konstruktorem, naukowcem, motorniczym-  plik video,
 5. galeria zdjęć 5-10,
 6. dźwięk silnika (plik mp3),
 7. panorama wirtualna,
 8. tekst (opis muzealny),
 9. dodaj dogalerii ulubionych oraz podzielić się nim w mediach społecznościowych Twitter, Facebook, emai10. statystyki oparte o serwis Flurry

Data publikacji: 2014/05/12

Załączniki:

udostępnił: , wytworzono: 2014/05/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2014/06/26 09:55:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2014/06/26 09:55:06 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2014/05/12 14:54:41 nowa pozycja