Ogłoszenia o postępowaniach

Świadczenie usług ochrony terenów, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki W Szczecinie


Informujemy, że wszelka  korespondencja odbywa się elektronicznie za pomocą portalu http://www.platformazakupowa.pl/

W tym postępowaniu wymagane jest podpisanie plików kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.

Link do pełnej dokumentacji zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/868605


Data publikacji: 2023/12/28


25.01.2024 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Świadczenie usług ochrony terenów, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 1,2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1605) zwanej dalej PZP, informuje o wynikach postępowania:
dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez konsorcjum:
 
Alkon ACC Sp. z o.o. -lider
ul. Firlika 41,
71-637 Szczecin
NIP: 9552364408
Biuro Ochrony Alkon Sp. z o.o. -partner
ul. Firlika 41,
71-637 Szczecin
NIP: 9552481947
Cena brutto: 1 498 148,28 PLN
 
Zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją: 
1
Monster group sp. z o.o.
Rąbkowa 155
33-312 Rąbkowa
NIP 7343588479
Nie dotyczy : oferta odrzucona
 
2
Agencja Ochrony Osób i Mienia JAG Sp. z o.o.
Ul. Gotowskiego 6
85-030 Bydgoszcz
NIP 9671232937
98,07 pkt
 
3
Konsorcjum
Maxus Sp. z o.o. (lider)
Ul. 3-go Maja 64/66
93-408 Łódź
NIP 7292701893
MM SERVICE MONITORING sp. z o.o. – Uczestnik Konsorcjum
ul. Trybunalska 21,
95-080 Kruszów
NIP 728 280 85 43
93,76 pkt
 
4
Konsorcjum
Gustaw Gemini Sp.z.o.o. Lider Konorcjum
71-610 Szczecin
ul. Łyskowskiego 18
NIP 8512807968
2. Solid Security Sp.z.o.o. Partner Konsorcjum
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
NIP 521100867
3. Solid Sp. z.o.o. Partner Konsorcjum
ul. Walerego Sławka 3
30-633 Kraków
NIP 6760104375
89,15 pkt
 
5
Raven J.M. Kruk Spółka Jawna
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Aleja Wojska Polskiego 37
65-764 Zielona Góra
NIP 9291805120
Nie dotyczy : oferta odrzucona
 
6
Konsorcjum
Alkon ACC Sp. z o.o. -lider
ul. Firlika 41,
71-637 Szczecin
NIP: 9552364408
Biuro Ochrony Alkon Sp. z o.o. -partner
ul. Firlika 41,
71-637 Szczecin
NIP: 9552481947
100,00 pkt

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji-Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2023/12/28, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2024/01/25 13:57:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2024/01/25 13:57:26 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2023/12/28 14:47:00 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2023/12/28 13:13:27 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2023/12/28 10:15:59 nowa pozycja