Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - opiekun ekspozycji


Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie z siedzibą przy ul. Niemierzyńskiej 18 A ogłasza nabór na stanowisko opiekuna ekspozycji.

Zakres obowiązków:

  • czuwanie nad należytym zabezpieczeniem majątku muzeum przed zniszczeniem, dewastacją i kradzieżą,
  • utrzymywanie w czystości powierzonych sal,
  • udzielanie podstawowych informacji, dbanie o przestrzeganie przepisów przez zwiedzających,
  • wykonywanie prac związanych z montażem i demontażem wystaw,

 

            Wymagania kwalifikacyjne:

  • wykształcenie min. średnie
  • doświadczenie na podobnym stanowisku

 

            Wymagania dodatkowe:

  • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego  w stopniu komunikatywnym będzie mile widziana
  • komunikatywność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, uczciwość, wysoka kultura osobista

 

Oferujemy:

  • pracę w ramach pełnego etatu
  • możliwość zdobycia doświadczenia w instytucji kultury

 

            Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać do dnia 31.10.2018 r., na adres: biuro@muzeumtechniki.eu wraz z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych do celów rekrutacji.

 

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie informuje że:

1. Administratorem Państwa danych jest: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 18a, 71-441 Szczecin, e-mail: biuro@muzeumtechniki.eul.

2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa - zgoda. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe.

3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.

4. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

5. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 6 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji do celów rekrutacyjnych oraz przez 10 lat, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

7. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych ( iod@muzeumtechniki.eu ) oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.

8. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo ponadto prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.


data wygaśnięcia: 2018/11/01


udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2018/10/15, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2018/10/15 08:47:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2018/10/15 08:47:36 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2018/10/15 08:42:39 nowa pozycja