Ofery pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. realizacji projektu i nadzoru


Specjalista ds. realizacji projektu i nadzoru

                           

 Zakres obowiązków w ramach projektu pn. „Historia techniki na Pomorzu- transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie”

 

 • współpraca przy prowadzeniu działań mających na celu promocję projektu po stronie polskiej (opracowanie i redakcja tekstów, researching materiałów)
 • konsultowanie z koordynatorem projektu i partnerem wiodącym przygotowywanych materiałów promocyjnych
 • bieżące kontakty z firmami promocyjnymi, grafikiem
 • udział przy sprofilowanej promocji internetowej po polskiej stronie granicy (informacje na lokalnych portalach, media społecznościowe - zainteresowane środowiska)
 • współpraca z podmiotami działającymi w branży turystycznej w celu wspólnego wykorzystania nowej, transgranicznej oferty kulturowej dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu
 • współdziałanie przy informowaniu mediów o postępach prac przy realizacji projektu
 • organizowanie kolportażu publikacji Z dziejów techniki na Pomorzu” po stronie polskiej: informacje turystyczne, biblioteki publiczne i uniwersytecka
 • udział w procesie projektowania wystawy interaktywnej (elementy wystawy, teksty, opracowanie graficzne multimediów, scenografia wystawy)
 • udział w konsultacjach z wykonawcami na każdym etapie tworzenia ekspozycji – od założeń ogólnych do budowania poszczególnych eksponatów
 • udział w nawiązaniu kontaktów z przedstawicielami mediów i branży turystycznej dla dalszych działań w ramach trwałości projektu
 • udział we współpracy z partnerem wiodącym w tworzeniu aplikacji mobilnej w zakresie
 • udział we współpracy z partnerem wiodącym w zakresie tworzenia „Wirtualnego muzeum”:
 • dobór dodatkowych materiałów multimedialnych dotyczących wybranych eksponatów, nadzór nad przestrzeganiem praw autorskich związanych z udostępnianymi materiałami
 • pomoc w pozyskaniu i opracowaniu wirtualnych eksponatów będących w posiadaniu lub znajdujących się po polskiej stronie granicy.

 

 Wymagania kwalifikacyjne:

 

-  udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy w sektorze kultury lub co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury,
- wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane humanistyczne lub artystyczne),
-  znajomość przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym funkcjonowania publicznych instytucji kultury,
-  znajomość zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, w tym znajomość środowisk i instytucji, krajowych oraz zagranicznych, których celem działalności jest ochrona, prezentacja i promocja dziedzictwa kulturowego,
- znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie,

- znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów kulturalnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej,

-  znajomość języka obcego (język angielski lub niemiecki).

  Wymagania dodatkowe:

            - zdolności organizacyjne

            - komunikatywność i samodzielność

 Oferujemy:           

            - pracę na czas umowę zlecenie

            - możliwość zdobycia doświadczenia przy realizacji projektu w ramach Interreg. 

 

            Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać wraz z dopisaną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (na podstawie Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Do 28.11.2022 rokudo godz. 12.00 na adres: biuro@muzeumtechniki.eu, w temacie wiadomości proszę wpisać „Specjalista ds. realizacji projektu i nadzoru”.


data wygaśnięcia: 2022/11/29


Załączniki:

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2022/11/24, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2022/11/24 12:02:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2022/11/24 12:02:22 nowa pozycja